Realitní a právní poradna » Slovník pojmů

Slovník realitních pojmů

Pokud se ztrácíte v realitní terminologii, nabízíme Vám rychlý přehled a vysvětlení nejpoužívanějších termínů.

Developer

Stavební firma, osoba uvádějící do chodu proces výstavby domů, bytů a dalších.

Dražba

Aukce, dražba nebo dříve licitace je forma obchodování, při němž cena předmět není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži několika nakupujících.

Exekuce

Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele.

List vlastnictví

List vlastnictví (též výpis z katastru nemovitostí) je veřejně přístupná listina, která slouží k prokazování vlastnictví nemovitosti. Obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní majitel či spoluvlastníci.

Nemovitost

Nemovitost (předmět, který není možné přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se jednat o byt nebo nebytový prostor tedy např. o dům, chatu, garáž, zahradu, pole, park, rybník apod.

Pohledávka

Pohledávka neboli dluh je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi například peníze ve stanovené výši. Pohledávka může být však i nepeněžitá.

Realitní makléř

Zprostředkovatel transakcí (prodej, nákup, pronájem) s nemovitostmi za odměnu.

Refinancování

Refinancování je služba, kterou nejčastěji provozují banky a společnosti zabývající se finančními službami. Nejčastěji dochází k refinancování nevyhovujícího hypotečního nebo jiného úvěru. Jedná o poskytnutí nového úvěru klientovi za účelem umoření jeho původního dluhu u banky.

Soudcovské a exekutorské zástavní právo

Zástavní právo může specificky vzniknout na základě rozhodnutí soudu v rámci exekučního řízení a to jen na vlastněné nemovitosti,. Zaznamenává se též do katastru nemovitostí. Protože ale jde jen o zástavní právo, byť zřízené v rámci exekučního řízení, nelze jeho prostřednictvím přímo uspokojit pohledávku dlužníka. Teprve v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku nesplní, je možné provést standardní výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti. Obdobně funguje i exekutorské zástavní právo.

Tržní cena nemovitosti

Tržní ocenění nemovitosti vyjadřuje prodejní hodnotu zadané nemovitosti (bytu, domu, pozemku atd.) vztahující se k určitému datu, v dané lokalitě. Dokument popisující tržní cenu nemovitosti plní svou funkci hlavně pro řešení dědického řízení a pozůstalosti nebo jako informace o momentální hodnotě nemovitosti při úvaze o jejím prodeji.

Umoření úvěru

Kompletní jednorázové splacení úvěru.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastnická práva vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného. A to tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Věcné břemeno například zajišťuje doživotní bydlení rodičů v domě dětí nebo trvalé právo příjezdové cesty po soukromém pozemku souseda apod.

Věřitel

Je oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli

Zástava

Předmět ponechaný jako záruka. Předmět movitý i nemovitý, který může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžen a výtěžek získá věřitel.

Zástavní právo

Slouží k zajištění pohledávky pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněna. Předmětem zástavního práva je zástava.

Znalecký posudek

Znalecký posudek je ze zákona povinnou přílohou daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, kdy znalec (z oboru ekonomika  - odvětví ceny, odhady nemovitostí a základní obor stavebnictví) určí cenu prodávané nemovitosti pomocí vyhláškových cen.

Spotřebitelský úvěr na bydlení

Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci; účelově určený; poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

Chci prodat Chci koupit Chci financovat

Makléř měsíce

Ladislav Musil

Ladislav Musil

Specializuji se na prodej a pronájem nemovitostí v Praze a Středočeském kraji. Jsem připraven Vám kdykoliv ...

Tip makléře

Prodáme velký rodinný dům s dispozicí 9+3 (cca 550 m2) v ...

Prodáme velký rodinný dům s dispozicí 9+3 (cca 550 m2) v ...

Nabízíme rodinný dům vyřešený v reprezentativním stylu, kdy je možné mít v přízemí sídlo firmy nebo kanceláře a obývat první nebo ...

Doporučujeme

Praha 6 - Břevnov, Bílá Hora, 21/40 ŘRD 5+1, 3 ter

Praha 6 - Břevnov, Bílá Hora, 21/40 ŘRD 5+1, 3 ter

Nabízíme k prodeji majoritní podíl na řadovém rodinném domě o velikosti 21/40. V případě vážného zájmu, lze uvažovat i o případném ...

prodej bytu 1+1, 48 m2, OV, U vysočanského pivovar

prodej bytu 1+1, 48 m2, OV, U vysočanského pivovar

Nabízíme k prodeji příjemný a světlý 1+1 v přízemním podlaží zrekonstruovaného, zatepleného cihlového domu. Byt je po ...